Partners

Founder

Main Partner

Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava

Main co-investigator

HM Partners s.r.o.

Marketing Partner

Logistika ČR - katalog logistiky, doprava, skladování, balení.

Development Partner

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
BONATRANS a.s.
Siemens, s.r.o
PST CLC, a.s.
DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Certification Partner

KLA - Komora Logistických Auditorů

IT Partner

RAYNET s.r.o.

Business Partner

Restrukturalizce

Web-site Partner

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
Lodní doprava, GOLD SERVICE s.r.o.